Emsec toimittaa Kuopion Energian uuden toimitalon turvajärjestelmät

Emsec Oy ja Kuopion Energia Oy ovat allekirjoittaneet toimitus- ja palvelusopimuksen uuden toimitalon turvajärjestelmien toteutuksesta.

Kuopion Energia Oy rakennuttaa uutta toimitaloa Haapaniemen voimalaitosalueelle. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy ja rakennuttajana Kiinteistötaito Infidem Oy. Uudisrakennushanke on osa kokonaisuutta, jossa Kuopion Energia ja Kuopion Vesi keskittävät toimintojaan tavoitellen sekä kiinteistöihin liittyvien kustannusten alentamista että toiminnallisen tehokkuuden parantamista. Uudisrakennukseen siirtyy pääosa Kuopion Energian, Kuopion Sähköverkko Oy:n ja Kuopion Veden toimistotyötä tekevästä henkilökunnasta. Myös sähköverkon valvomo siirtyy uuteen rakennukseen.

Haapaniemen alueella sijaitsevan varasto-, korjaamo- ja toimistokäytössä olleen rakennuksen kuluvan vuoden aikana valmistunut perusparannus palvelee samaa tarkoitusta. Rakennukseen saneerattiin tilat Kuopion Veden verkoston ja Kuopion Energian kaukolämmön tarpeisiin. Emsec Oy toteutti myös vuonna 2016 tehdyn Haapaniemen varastokorjaamon turvajärjestelmien toteutuksen.

Uudessa toimistorakennuksessa työskentelee sen valmistuttua 100 henkilöä ja saneeratussa rakennuksessa 40. Yhteensä Haapaniemen alueen henkilömäärä, voimalaitos mukaan lukien, nousee vuonna 2017 noin 200:aan.

Toimitus sisältää rakennuksen kulunhallinnan, murtoilmaisun ja paloilmoitinjärjestelmät. Kokonaisuus toteutetaan elinkaarimallilla joka sisältää järjestelmän toimituksen lisäksi viisi vuotisen palvelusopimuksen.

Uuden toimitalon rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2017.

Lisätietoja antaa:

Emsec Oy

Vesa Ylönen

Toimitusjohtaja

vesa.ylonen@emsec.fi