Case story: Fortum Waste Solutions Oy prosessikamerajärjestelmä

Ongelmajätteen käsittely-yhtiö Fortum Waste Solutions Oy parantaa asiakastyytyväisyyttään Emsecin prosessivalvontajärjestelmän avulla.

Ongelmajätelaitokset ovat haasteellisia ympäristöjä, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi.

Aiempi prosessien valvontajärjestelmä oli analoginen, joka ei ollut verkotettu eikä palvellut nykyisiä tarpeita. Emsec auditoi vanhan järjestelmän ja teki kehityssuunnitelman sen nykyaikaistamiseksi vaihe vaiheelta.

Emsec toteutti keskitetysti hallittavan järjestelmän käyttäen Milestone XProtect Corporate alustaa. Nyt Fortum Waste Solutions Oy:llä on keskitetysti hallittava videovalvontajärjestelmä, jossa on yli 100 kameraa useissa eri kohteissa eri puolilla Suomea. Järjestelmän vakautta on parannettu Failover -toiminnoin varustetulla palvelinalustalla.

Merkittävää lisäarvoa mahdollistava ominaisuus oli reaaliaikaisen videon tuottaminen Fortumin omille asiakkaille, jolla parannettiin prosessin läpinäkyvyyttä. Tämä paransi merkittävästi myös asiakastyytyväisyyttä, kun asiakkaat saattoivat läpinäkyvästi nähdä itse prosessin laitokselta.

“Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä parannuksesta ja se on auttanut meitä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Se lähettää myös erittäin myönteisen signaalin asiakkaillemme, että pidämme lupauksemme ja olemme täysin läpinäkyviä” sanoo Fortum Waste Solutions Oy:n kunnossapitopäällikkö Timo Kapulainen.

Emsec Oy hoitaa koko Fortum Waste Solutions:in kameravalvontajärjestelmän ylläpidon, joten heidän ei tarvitse varata omia resursseja ylläpitoon, vaan voi keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaansa.

Keskeiset hyödyt Fortumille

  1. Keskitetysti hallittavissa ja monitoroitavissa.
  2. Vikasietoinen ratkaisu
  3. Tulevaisuuden tarpeet – joustavasti laajennettavissa.
  4. Reaaliaikainen näkymä prosessiin loppuasiakkaille.
  5. Lisää henkilöstön turvallisuutta.
  6. Fortum voi keskittyä oman prosessin valvomiseen – ylläpidon helppous.