Case Story: Vattenfall Pamilo – keskitetty kameravalvonta

Vattenfall Pamilon vesivoimalaitos parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta Emsecin kameraratkaisulla.

Pamilo on Vattenfallin suurin Suomessa sijaitsevista vesivoimaloista. Suunnitteluvaiheessa Vattenfallilla oli tarve saada luotettava järjestelmä prosessien etävalvontaan ja samalla lisätä kohteen suojaamista sekä työturvallisuutta. Prosessien valvontaa tehdään etävalvomosta, mutta kohteen tietoliikenneyhteydet olivat rajoitetut, joten asiakas halusi kevyen ja joustavan ratkaisun. Kameravalvonnan yhteys toteutettiin hyödyntäen langatonta Industrial Ethernet tekniikkaa.

Empower IM Oy:n valvomo Porvoossa valvoo ja hallinnoi voimalan prosesseja etänä. Emsec Oy teki kohteeseen teknisen suunnittelun ja tuloksena oli keskitettyä hallintaa hyödyntävä kameravalvontajärjestelmä, jossa kohteessa sijaitsee pieni palvelin, koska yhteydet olivat rajalliset. Keskitetyn pilviratkaisun avulla kameravalvontaa voidaan valvoa myös mobiilikäytössä.

Kameroiksi valittiin videoanalytiikka ominaisuuksilla varustetut kamerat tehostaaksemme prosessien valvontaa ja helpottaaksemme valvomon työskentelyä.

“Olemme erittäin tyytyväisiä Empower Securityn tekemään kameraratkaisuun ja se toimii hienosti etävalvomosta käsin. Tehty kameraratkaisu tehostaa huomattavasti prosessien valvontaa, kun etävalvomossa on käytössä reaaliaikainen kuvayhteys. Mobiilikäytössä kameravalvonta on ollut hyödyllinen työkalu mm. vesistön tarkkailun suhteen.” toteaa Vattenfall Oy:n kunnossapitopäällikkö Jari Keskinen.

Kokonaisratkaisu on Vattenfallille huoleton, koska Emsec Oy ylläpitovalvomo valvoo laitteiston toimivuutta, sekä huolehtii että sen päivitykset pysyvät ajan tasalla.

Keskeiset hyödyt asiakkaalle:

  1. Kevyt, joustava ja langaton ratkaisu etävalvontaa varten.
  2. Pilvipalvelua hyödyntävä keskitetysti hallittava ratkaisu.
  3. Vähemmän paikallista työvoiman tarvetta valvontaan.
  4. Videoanalytiikka – prosessissa tapahtuvien poikkeamien havaitseminen.