Toimintojen
tehostaminen (BI)

Älykkäällä videoanalytiikalla lisäarvoa liiketoiminnan tehostamiseen.

Datan kerääminen ja raportointi

Videoanalytiikalla voidaan kerätä tietoa valvontakameran näkemästä kuvasta ja raportoida tämä lukuina ja tilastoina. Kerättävää tietoa voivat olla esimerkiksi ihmisten tai ajoneuvojen lukumäärä, kassajonon pituus, kiinteistön tai tilan käyttöaste sekä yleisimmät kulkureitit vain muutamina esimerkkeinä.

Poikkeamien havainnointi

Videoanalytiikalla saadaan havainnoitua tapahtumia ja valvottua prosesseissa tapahtuvia poikkeamia. Poikkeamasta saadaan luotua hälytystieto, jotta asiaan voidaan reagoida. Esimerkiksi virheellinen kulkusuunta tai reitiltä poikkeaminen, objektin virheellinen koko. Ota yhteyttä meihin ja kerro minkä valvomisen haluaisit automatisoida, niin me autamme sinua toteuttamaan sen.

Datan yhdistäminen muihin lähteisiin

Videoanalytiikasta kerättyä dataa voidaan helposti siirtää toiseen järjestelmään jatkoanalysointia varten tai muusta lähteestä voidaan tuoda tietoa ja yhdistää ne, jolloin eri datalähteistä saadaan kokonaisnäkymä. Esimerkkeinä kassajärjestelmät, säätiedot, punnitustiedot, kuormatiedot ja niin edelleen.

Videoanalytiikka

Videoanalytiikkaratkaisulla voidaan tehostaa ja automatisoida valvontaa sekä toimintoja, kuten poikkeamien havaitsemista. Kerätystä tiedosta voidaan muodostaa tilastoja ja laatia ennusteita.

Lue lisää

Olemme erittäin tyytyväisiä Empower Securityn tekemään kameraratkaisuun ja se toimii hienosti etävalvomosta käsin. Tehty kameraratkaisu tehostaa huomattavasti prosessien valvontaa, kun etävalvomossa on käytössä reaaliaikainen kuvayhteys. Mobiilikäytössä kameravalvonta on ollut hyödyllinen työkalu mm. vesistön tarkkailun suhteen.
Jari Keskinen, Kunnossapitopäällikkö
Vattenfall Oy
Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä tehdystä kameravalvonnan parannuksesta ja se on auttanut meitä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Loppuasiakkaalle tarjottava reaaliaikainen kuvayhteys tuotantoprosessiin lähettää myös erittäin myönteisen signaalin asiakkaillemme, että pidämme lupauksemme ja olemme täysin läpinäkyviä
Timo Kapulainen, Supervisor, Maintenance
Fortum Waste Solutions Oy
Kamerajärjestelmä toimitettiin sovitusti ja järjestelmä toimii kuten pitääkin. Käyttäjän edustajat olivat tyytyväisiä asennusten laatuun ja kiittivät asentajia asiallisesta, kohteliaasta ja asiakkaan huomioon ottavasta palvelusta. Tilaajan roolissa kiitän myös toimittajaa nopeasta ja laadukkaasta palvelusta.
Jukka Viitanen, Teleteknikko
Espoon kaupunki, tilapalvelut