Turvaa oikein-opas

Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet hankintojen valmistelijoita ja esittelijöitä sekä hankinnoista päättäviä palvelevalla tavalla.

Turva-alan yrittäjät ry suosittelee, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien tilaajat viittaavat turvasuunnittelun ja -urakoinnin tarjouspyynnöissä tämän oppaan mukaisiin alan hyvien käytäntöjen periaatteisiin tarjoajia ja tulevaa sopimuskumppania sitovana yleisvelvoitteena. Oppaan rakenne tukee tätä mahdollisuutta, sillä tarjouspyynnön viittaus voidaan tehdä joko koko oppaaseen tai yksinomaan turvallisuusjärjestelmien suunnittelua, toteutusta tai ylläpitoa koskevaan lukuun.